Website đang chạy thử nghiệm

Hiệu lực: Còn hiệu lực

Ngày ban hành: 21/09/2016

Ngày có hiệu lực: 21/09/2016

Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương (Bộ phận chuyên trách 03), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.Bộ tài liệu đã được thẩm định để đưa vào sử dụng trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Để góp phần triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên tại các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các nhà trường và các đơn vị trực thuộc sử dụng tài liệu nêu trên từ năm học 2016 – 2017.

Các nhà trường xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường phổ thông theo hướng tích hợp trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội… đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề; giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; góp phần tạo nên sự gắn bó nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống và phù hợp với mục tiêu chung của giáo dục.

Trong quá trình sử dụng tài liệu nêu trên, các tập thể và cá nhân có ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694984, 01237485979; Email: nxha@moet.gov.vn.

Số ký hiệu 4634/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành 21/09/2016
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Ngũ Duy Anh Ngày có hiệu lực 21/09/2016
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực

File đính kèm

[embeddoc url="https://hoiamy.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/20_2016_TTLT-BGDĐT-BNV.pdf" download="all" viewer="google" text="20_2016_TTLT-BGDĐT-BNV.pdf"]