Tiền Trung Quốc và tỉ giá so với Việt Nam đồng

Tiền Trung Quốc và tỉ giá so với Việt Nam đồng

8 Tháng Một, 2020
Ở Việt Nam, Nhân dân tệ được lưu hành khá phổ biến. Người Việt có nhiều địa điểm để đổi tiền và chuyển tiền Việt Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển tiền sang Trung Quốc cũng tăng...