Website đang chạy thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Lĩnh vực Đơn vị
1 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Đào tạo với nước ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Giáo dục Dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Ủy ban nhân dân cấp huyện