Website đang chạy thử nghiệm

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

STT Tên dịch vụ công Mức độ Lĩnh vực Đơn vị
1 Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng Mức độ 4 Khảo thí Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục