Website đang chạy thử nghiệm

Thủ tục đăng tải luận án tiến sỹ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ quan ban hành Cục Công nghệ thông tin
Mức độ Mức độ 2
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Nghiên cứu sinh, cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Công nghệ thông tin
Kết quả thực hiện Gửi qua đường thư điện tử (email)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Công nghệ thông tin – Bộ GDĐT
Cơ quan được ủy quyền bộ
Lệ phí Không
Tình trạng hiệu lực còn hiệu lực
Trình tự thực hiện

Hướng dẫn người dùng nộp hồ sơ:

Bước 1: Tải mẫu công văn và ban hành, scan công văn bản dấu đỏ.

Bước 2: Hoàn thiện thông tin
+ Điền đầy đủ Thông tin hồ sơ. Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập.
+ Đính kèm Công văn đề nghị đăng tải luận án.
+ Đính kèm giấy tờ khác (nếu có).

Bước 3: Mã bảo mật
+ Nhập Mã bảo mật. Nếu muốn đổi mã bảo mật khác thì nhấn vào nút thay mới.

Bước 4: Nộp hồ sơ
+ Nhấn nút Nộp hồ sơ.
+ Sau 3 phút, Hệ thống sẽ gửi Thông báo tình trạng nhận hồ sơ qua email của Đơn vị đã đăng ký.

Thông báo kết quả: Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 02 ngày làm việc.