Website đang chạy thử nghiệm

Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản

Cơ quan ban hành Cục Đào tạo với Nước ngoài
Mức độ Mức độ 3
Lĩnh vực Đào tạo với Nước ngoài
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Đào tạo với Nước ngoài
Trình tự thực hiện

<a href=”http://japan.vied.vn/”>Hệ thống xác nhận văn bằng gửi cơ sở đào tạo tại Nhật Bản</a>