Website đang chạy thử nghiệm

Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Cơ quan ban hành Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ Mức độ 4
Lĩnh vực Khảo thí
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Trình tự thực hiện

<a href=”http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f”>Đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng</a>