Website đang chạy thử nghiệm

Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến

Cơ quan ban hành Cục Công nghệ thông tin
Mức độ Mức độ 3
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Công nghệ thông tin
Trình tự thực hiện

<a href=”http://taphuan.moet.edu.vn/”>Đăng ký tập huấn chuyên môn trực tuyến</a>